Ogolne

Gdzie pracować po pedagogice specjalnej?

Coraz więcej polskich szkół potrzebuje wykwalikowanych specjalistów do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Kolejne uczelnie oferują kierunek pedagogika specjalna, który przygotowuje do pracy w tym rejonie szkolnictwa. Na czym konkretnie polega praca pedagoga specjalnego, jak zdobywa się odpowiednie kwalifikacje i w jakich placówkach można pracować po otrzymaniu tytułu?

Czym zajmuje się pedagog socjalny?

Zadaniem pedagoga specjalnego jest praca z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, na przykład z powodu niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej czy niedostosowania społecznego. Pedagog specjalny planuje i prowadzi działania edukacyjne oraz terapeutyczne mające zapewnić dzieciom ze specjalnymi potrzebami komfort i możliwość nadążania w procesie nauki za swoimi zdrowymi rówieśnikami. Często współpracuje on z psychologiem szkolnym lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi nauczycielami i rodzicami ucznia tak, aby zniwelować wszelkie problemy, jakie jego podopieczny ma w nauce. Pedagog specjalny prowadzi więc między innymi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedii czy treningi umiejętności społecznych (TUS). 

Zobacz również: Kaszkiet na lato dla eleganckiego mężczyzny

Kierunek pedagogika specjalna – czym jest i co można po nim robić?

Aby podjąć się tej wyjątkowej kariery pedagogicznej należy wcześniej skończyć odpowiednie studia przygotowujące nas do zawodu. Na kierunku pedagogika specjalna poznaje się tajniki pracy i kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sposoby prowadzenia zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych czy psychologii rozwojowej. Po ukończeniu tego kierunku można się podjąć różnych profesji, takich jak: nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający, pracownik w świetlicy socjoterapeutycznej, instruktor warsztatów terapii zajęciowej czy nawet kurator sądowy. Osoba, która chce się podjąć studiów na kierunku pedagogiki specjalnej musi wykazywać się przede wszystkim pasją i potrzebą pomocy najmłodszym. Wymaga to cierpliwości, otwartości, komunikatywności, życzliwości, empatii, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Jednolite studia magisterskie na tym kierunku trwają pięć lat, a w tym czasie osoby wiążące swoją przyszłość z pedagogiką specjalną uczą się między innymi: technik diagnozowania pedagogicznego, podstaw rehabilitacji i resocjalizacji, sposobów na rozmawianie i uczenie dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dziećmi na spektrum autyzmu czy z zaburzeniami zachowania. Kierunek ten uczy również umiejętności z zakresu standardowego przygotowania pedagogicznego, a zatem sposobów na przekazywanie wiedzy i pracę z dziećmi. Różne polskie uczelnie oferują szeroki wachlarz specjalności, na jakie mogą zdecydować się studenci pedagogiki specjalnej: resocjalizacja z socjoterapią, tyflopedagogika, czyli praca z uczniami niewidomymi, oligofrenopedagogika, która koncentruje się na pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, logopedia czy terapia pedagogiczna. 

Przeczytaj również:  Prawidłowa pielęgnacja zarostu i fryzury - warto zainwestwać we własny wygląd już dziś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *