twarda spacja
Poradniki

Co to jest twarda spacja. Jak zrobić twardą spacje w Microsoft Word?

Jak zrobić twardą spację w Microsoft Word?

Ten poradnik pokazuje, jak wstawiać twardą spację w programie Microsoft Word przy użyciu metody okna dialogowego Symbol i metody skrótu klawiaturowego. Zanim rozpoczniemy ten kurs, krótko zdefiniujemy twardą spację i zobaczymy, jak wyglądają w porównaniu do zwykłych spacji.

Twarda spacja – co to jest?

Twarda spacja to znak specjalny, które sprawia, że słowa lub pojedyncze znaki nie są rozdzielane przy przerwach w linii. Twarde spacje są szczególnie przydatne między punktami elipsy. Można ich jednak używać między dowolnymi słowami lub znakami, które mają pozostać razem.

W programie Microsoft Word zwykłe spacje są reprezentowane przez małą, solidną kropkę, a spacje niełamiące się są reprezentowane przez nieco większe koło umieszczone wyżej niż kropka zwykłej spacji.
Aby zobaczyć te i inne symbole formatowania w dokumencie programu Word, wybierz przycisk Pokaż/Ukryj w grupie Akapit na karcie Strona główna. Aby ukryć symbole formatowania, ponownie wybierz przycisk Pokaż/Ukryj. Poniżej przedstawiamy przykład użycia twardej spacji

Word – twarda spacja a tradycyjna.

Twarda spacja a zwykła

Przykład użycia twardej spacji

Przykład użycia twardej spacji.

Jak zrobić twardą spację przy użyciu symboli w Microsoft Word?

 1. Umieść kursor w miejscu, gdzie ma być wstawiona twarda spacja. Jeśli w miejscu, w którym ma być wstawiona spacja, znajduje się już zwykła spacja, zaznacz ją, jak na poniższym obrazku.
 2. Wybierz zakładkę Wstawianie.
 3. Wybierz opcję Symbole.
 4. W menu rozwijanym wybierz opcję Więcej symboli.
 5. W oknie dialogowym Symbol wybierz kartę Znaki specjalne.
 6. Wybierz Twarda spacja z menu Znaki Specjalne.
 7. Wybierz przycisk Wstaw, aby wstawić spację nierozdzielającą.

Pro Tip: Możesz poruszać się kursorem po dokumencie i wstawiać dodatkowe spacje niełamliwe lub inne znaki specjalne, gdy okno dialogowe Symbol jest otwarte.
8. Wybierz przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Symbol.

Przeczytaj również:  Gdzie i jak sprawdzić historię samochodu po VIN-ie za darmo?

Jak zrobić twardą spację za pomocą skrótu klawiszowego?

1. Umieść kursor w miejscu, gdzie ma być wstawiona twarda spacja. Alternatywnie, jeśli w miejscu, gdzie ma być wstawiona twarda spacja znajduje się już zwykła spacja, zaznacz ją (patrz rysunek 1).
2. Wybierz Ctrl + Shift + Spacja na klawiaturze, aby wstawić twardą spację.

Twarda spacja Word – kiedy jej używać?

Najczęściej wymaganym miejscem do korzystania z twardej spacji, są oficjalne dokumenty w pracy, szkole i uczelni. Ludzie najczęściej spotykają się z tym podczas pisania pracy magisterskiej lub licencjackiej. Jednakże, jeśli zastanawiasz się kiedy należy skorzystać z twardej spacji, przedstawiamy często spotykane zwroty:

 • 60 kg
 • a także
 • rok 2022
 • o nas
 • przyimki oraz spójniki a, o, i, u, w, z pozostające samotnie na końcu linijki.

Spacja niełamiąca

W edytorze tekstu i cyfrowym składaniu tekstów spacja niełamiąca, zwana również NBSP, wymagana spacja, twarda spacja lub stała spacja (choć nie ma stałej szerokości), jest znakiem spacji, który zapobiega automatycznemu złamaniu linii w jego pozycji.

Do czego służy spacja niełamliwa?

Alternatywnie nazywany stałą przestrzenią lub twardą przestrzenią, NBSP (non-breaking space) jest używany w programowaniu i przetwarzaniu tekstu, aby utworzyć przestrzeń w linii, która nie może być złamana przez zawijanie słów. Z HTML,   pozwala tworzyć wiele spacji, które są widoczne na stronie internetowej, a nie tylko w kodzie źródłowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *