technologie dla projektow
Technologia

Najlepsze metodyki do zarządzania dużymi projektami

W obecnych czasach można wyróżnić wiele efektywnych metodologii do zarządzania dużymi projektami. Warto zapoznać się z ich listą oraz poznać najskuteczniejsze metodyki działań.

Agile

Wśród najlepszych metodologii do zarządzania dużymi projektami można wskazać przede wszystkim metodykę Agile. Aktualnie jest to jedna z najpopularniejszych metodologii. Metodyka Agile zakłada podział projektu na poszczególne etapy, a następnie opracowywanie jedynie jednego etapu projektu na raz, przy jednoczesnym otrzymywaniu informacji zwrotnych. Poszczególne części projektu są poprawiane na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych. Metodyka Agile w dużej mierze opiera się na koncepcji Minimal Viable Product.

Kanban

Kolejną skuteczną metodologią do zarządzania dużymi projektami jest Kanban. Na japońskiej tablicy Kanban możliwe jest rozbijanie projektów na poszczególne zadania, a następnie sprawdzanie ich statusów. Tablica podzielona jest na trzy sektory. Wśród nich można wskazać zadania do zrobienia, zadania w toku, a także zadania wykonane. Sam sposób organizacji opracowywania projektów jest zależny od indywidualnych preferencji. Metodyka Kanban to bardzo skuteczne narzędzie do efektywnego zarządzania projektami, dlatego warto z niego korzystać.

Lean

Lean to kolejna metodyka do zarządzania projektami, która w dużej mierze opiera się na filozofii. W tej metodzie duży nacisk kładzie się na mądrą, a nie trudną pracę. Zwiększenie produktywności może być zrealizowane poprzez wyeliminowanie wszystkich elementów, które utrudniają efektywną pracę. Wyeliminowane powinny być wszystkie aspekty, które nie mają wartości podczas pracy. Oprócz tego powinno się zredukować czas bezproduktywnej pracy, a także presję i stres.

Waterfall

Wśród różnych typów metodyk do zarządzania dużymi projektami można wskazać także Waterfall, czyli model kaskadowy. Jest to metoda znana od wielu lat, która może być dla niektórych osób nieco skomplikowana. Przy tej metodyce projekt dzieli się na poszczególne etapy, a każdy kolejny etap zależny będzie od poprzedniego. Model kaskadowy ma pewne sztywne ograniczenia i niezbędne jest w nim dokładne planowanie.

Przeczytaj również:  Telefony powystawowe i używane

Critical Path Method

Wymieniając najlepsze metody zarządzania projektami nie można zapomnieć o Critical Path Method, czyli metodzie ścieżki krytycznej. Ta metoda w dużej mierze oparta jest na działaniach matematycznych. Obejmuje trzy etapy, wśród których można wskazać określenie listy niezbędnych czynności, odpowiednie ustawienie zależności pomiędzy nimi, a także oszacowanie czasu trwania poszczególnych działań. Dzięki metodzie ścieżki krytycznej możliwe jest wyeliminowanie działań, które mogą powodować opóźnienia w projektach.

Six Sigma

Dość nową metodą zarządzania dużymi projektami jest Six Sigma. Metoda ta opiera się na pięciu krokach, wśród których można wymienić definiowanie, mierzenie, analizę, poprawę oraz kontrolę. Metoda ta łączy w sobie takie aspekty jak wydajność projektu, cele biznesowe, a także morale pracowników. Dlatego jest tak efektywna w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *