Andrzej reclik
Ogolne

Co to jest zerowa emisja netto i jak ją osiągnąć?

Neutralność klimatyczna jest coraz częściej poruszaną tematyką w kontekście zmian klimatu zachodzących na świecie. Właśnie dlatego w Unii Europejskiej wprowadzono przepisy, które zobowiązują firmy do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla – CO2. Czym dokładnie jest zerowa emisja netto i w jaki sposób można ją osiągnąć?

Zerowa emisja netto – co to jest?

Pojęcie jak zerowa emisja netto, określane też jako neutralność klimatyczna, emisyjna albo węglowa, odnosi się do równowagi pomiędzy emisją gazu cieplarnianego jak CO2 a jego pochłanianiem z atmosfery.

Zbyt duża ilość dwutlenku węgla w atmosferze jest przyczyną zmian klimatu wynikających ze wzrostu temperatury powierzchni Ziemi, co prowadzi do efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia.

Głównym celem osiągnięcia zerowej emisji netto jest więc spowolnienie postępu zmian klimatycznych, które przyczyniają się do powstawania ekstremalnych zjawisk pogodowych – powodzi, ulew, upałów, suszy, zmian poziomów mórz i oceanów.

Właśnie dlatego wprowadzone zostały przepisy Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada uzyskanie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku.

Jak osiągnąć zerową emisję netto?

Neutralność klimatyczną można uzyskać poprzez zrównoważenie emisji CO2 jego pochłanianiem. Do tego celu konieczne są tzw. pochłaniacze dwutlenku węgla.

Pod pojęciem pochłaniaczy dwutlenku węgla mogą znajdować się różne rodzaje systemów, które wchłaniają więcej CO2, niż produkują. Naturalnymi pochłaniaczami tego gazu cieplarnianego są zasoby naturalne – lasy, oceany, morza, gleba. Nie usuwają one jednak całego dwutlenku węgla emitowanego przez człowieka, ponieważ pochłaniają zaledwie 9,5-11 gigaton, podczas gdy globalna emisja tego gazu to 38 gigaton.

Jako że nie opracowano dotąd żadnych sztucznych pochłaniaczy CO2, kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ilości tego gazu w atmosferze i osiągnięcia zerowej emisji netto ma jego redukcja lub kompensowanie.

Co robią firmy, aby uzyskać neutralność klimatyczną?

Firmy, które dążą do zerowej emisji netto CO2, mają obecnie do dyspozycji pełną gamę rozwiązań umożliwiających zredukowanie i kompensowanie wytwarzanego dwutlenku węgla.

Przeczytaj również:  Jak Zdobyć Przewagę na Targach? Sekrety Tworzenia Efektywnych Stoisk

Dzięki rozwiązaniom jak kompensowanie energii przez wykorzystanie systemów energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz inwestowanie w niskoemisyjne technologie uzyskanie neutralności klimatycznej staje się realne. Widać to również na polskim rynku.

Jak wskazuje Andrzej Reclik, prezes zarządu Górażdże Cement SA, jego firma od lat wdraża rozwiązania, które dążą do uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ich celem jest również tworzenie nowych produktów z niskim śladem węglowym jak dostępny obecnie beton niskoemisyjny EcoCrete. Cementownia wykorzystuje też fotowoltaikę oraz instalację do wychwytywania CO2 powstającego podczas procesów spalania.

Unia Europejska wprowadza również instrumenty ograniczające emisję w postaci opłat nakładanych na towary sprowadzane z krajów mających niższe ambicje klimatyczne. Dzięki temu zapobiega przenoszeniu produkcji poza obszar UE i tzw. ucieczce emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *