Ogolne

Czym są kontrakty futures? Porady i wskazówki

Wśród popularnych typów kontraktów wymienia się m.in. kontrakty futures. Nazywa się je zamiennie kontraktami terminowymi. Korzystając z nich można spekulować odnośnie cen akcji w przyszłości. Czym dokładnie są kontrakty futures oraz na czym polega ich używanie w praktyce? Szereg przydatnych porad i wskazówek dla inwestorów zamieściliśmy w niniejszym poradniku. Zapraszamy do lektury.

Czym są kontrakty futures? 

Istotą kontraktów futures, zamiennie określanych jako kontrakty terminowe, jest fakt, iż strony realizują transakcje na akcjach danej firmy po wskazanej cenie konkretnego dnia.

Ważna informacja jest taka, że cenę kontraktu futures każdorazowo określa się w oparciu o ceny  bazowych akcji. Kupujący i sprzedawca mają szereg obowiązków wskazanych w zapisanych umowy, co odróżnia te kontrakty od opcji. W momencie, gdy dojdzie do wygaśnięcia, kupujący ma obowiązek kupienia akcji bazowych. Z kolei obowiązkiem sprzedawcy jest wówczas ich przekazanie. 

Obrót kontraktami futures jest realizowany na giełdach w ramach codziennych notowań. Omawiane w tym artykule kontrakty futures, które posiada rynek futures, wyróżniają się też tym, że obie strony nie muszą oczekiwać do momentu ważności kontraktu, aby możliwe było zakończenie transakcji. 

Kontrakty futures – terminowe – zalicza się do grona instrumentów wystandaryzowanych. Co to oznacza w praktyce? Jest to równoznaczne z tym, że giełda każdorazowo określa standard obowiązujący przy kontrakcie. Polega to na tym, że wskazuje ona, na jaki typ aktywów opiewa, jakiej ilości konkretnych aktywów dotyczy a także wskazuje, ile będzie trwał dany kontrakt. 

Jak działają kontrakty futures w praktyce? 

Jeśli porównamy kontrakty futures z akcjami, to zauważymy, że nie wymagają one zapłacenia z góry pełnej kwoty. Dodatkowo, nie ma tutaj potrzeby posiadania aktywów bazowych. Trzeba tylko zdeponować początkowy depozyt zabezpieczający. Kwota depozytu to jeden procent wartości kontraktu. Wartość kontraktu futures na akcje liczy się w następujący sposób: mnożenie akcji bazowej i wielkości kontraktu. 

Przeczytaj również:  Marzysz o cegle w sypialni? Sprawdź od czego zacząć!

Wielkość kontraktu to liczba akcji bazowych możliwa do uzyskania reprezentowana we wszystkich umowach. Wielkość kontraktu i termin zapadalności możemy zweryfikować na stronie internetowej giełdy. Najpierw można dostarczyć tylko procent wartości kontraktu, dlatego kontrakty terminowe zalicza się do grona instrumentów o dużej dźwigni.

Są one podatne nawet na małe wahania cen. Wyróżnikiem tych kontraktów jest również niewielki przyrost ceny, do którego konkretny kontrakt może się wahać. 

Jak wygląda rozliczenie kontraktów futures? 

Rozliczenie kontraktów futures następuje codziennie. Gdy kończy się dzień handlowy, cena rynkowa zamknięcia szacowana jest przez giełdę. Określa się to jako dzienna cena rynkowa. Wyceny następuję każdego dnia zgodnie z wartością rynkową do chwili zamknięcia pozycji bądź upłynięcia kontraktu. 

Sposób rozliczenia zależy od umowy. Może to być rozliczenie fizyczne bądź gotówkowe. Gdy jest to pierwsze ze wskazanych rozwiązań, strona odbierająca otrzymuje akcje bazowe, z kolei w rozliczeniu gotówkowym otrzymuje się kredyt bądź debet. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *