Ogolne

Psychoterapia psychodynamiczna i jej specyfika

Choć w dobrym gabinecie psychoterapii jesteśmy w stanie uporać się z szeregiem problemów, nie zawsze problemy te są rozwiązywane w ten sam sposób. Jedną z popularniejszych obecnie form terapii jest psychoterapia psychodynamiczna. Warto dowiedzieć się więc więcej na temat tego, czym się może charakteryzować.

Kiedy warto zastanowić się nad tą formą psychoterapii?

Psychoterapia psychodynamiczna w Gdańsku jest odpowiedzią na szereg trudności związanych ze zdrowiem psychicznym. Może być skuteczną formą terapii zarówno w odniesieniu do pacjentów zmagających się z depresją, jak i w przypadku osób, które borykają się z objawami fizycznymi mającymi swoje źródło w stresie. O psychoterapii psychodynamicznej mówi się też sporo w kontekście walki z zaburzeniami odżywiania, nerwicami oraz z zaburzeniami osobowości. Wspomina się o niej nie tylko w kontekście pracy z osobami dorosłymi, ale także – z młodzieżą.

Specyfika psychoterapii psychodynamicznej

Starając się zrozumieć, czym wspomniana forma terapii różni się od innych należy podkreślić, że koncentruje się ona na poszukiwaniu psychologicznych źródeł tego, co określa się jako cierpienie emocjonalne. Skupia się na autorefleksji, a jednym z jej znaków rozpoznawczych jest nacisk, jaki kładzie się na relacje terapeuty i pacjenta prowadzące – w pewnym momencie – do odtworzenia nieprawidłowych wzorców w relacjach międzyludzkich. Psychoterapia psychodynamiczna w Gdańsku skupia się przede wszystkim na łagodzeniu tych objawów, które w przekonaniu samego pacjenta są najbardziej uciążliwe. Terapia zmierza jednak nie tylko do poprawy funkcjonowania emocjonalnego pacjenta. Przyczynia się także do jego lepszego funkcjonowania w rodzinie, czy też szerzej – w społeczeństwie.

Psychoterapia psychodynamiczna w praktyce

Odwiedzając gabinet psychoterapii po raz pierwszy należy liczyć się z tym, że psychoterapia psychodynamiczna będzie się opierać na rozmowie z terapeutą. Jej celem jest skłonienie pacjenta do tego, aby sam zaczął w pogłębiony sposób rozumieć nie tylko siebie, ale również swoje problemy. Tu nie ma miejsca na zastanawianie się nad każdym zdaniem. Przeciwnie, pacjent będzie nieustannie zachęcany do tego, aby najpierw wyraził swoją myśl, a dopiero w dalszej kolejności zastanawiał się nad tym, co właściwie zostało przez niego powiedziane. Co ważne, w gabinecie nie trzeba wstydzić się uczuć, nie tylko łez, ale również złości oraz gniewu.

Przeczytaj również:  Tapety ścienne - rozwiązanie warte rozważenia

Na podkreślenie zasługuje również to, że metody pracy różnych terapeutów mogą różnić się między sobą. Wynika to z braku jednej instrukcji działania. Specjalista dąży do tego, aby nie postrzegać objawów zgłaszanych przez pacjenta w schematyczny sposób, ale do tego, aby patrzeć na nie przez pryzmat konkretnej osoby – jej struktury osobowości oraz doświadczeń. Relacje z terapii psychodynamicznej jednej osoby nie muszą pokrywać się więc z doświadczeniami innej. Sam proces jest zwykle dość długi, trudno jednak mówić o konkretnym czasie, jaki ma być poświęcony, bo ten jest uzależniony nie tylko od specyfiki sytuacji, ale również od osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *