regulamin dla sklepu
Ogolne

Co to są dane osobowe szczególnej kategorii?

Dane osobowe, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chociaż czasami jedna informacja nie jest wystarczająca do ustalenia, kogo ona dotyczy, to w połączeniu z innymi, może być już wystarczająca. W odniesieniu do danych osobowych, w tym w szczególności wiążących się z RODO wątpliwościami, pojawia się pytanie co to są dane osobowe szczególnej kategorii, nazywane również tzw. danymi wrażliwymi?

Jakie są kategorie danych osobowych?

Na gruncie RODO możemy wyróżnić dwie kategorie danych osobowych. Tzw. zwykłe dane osobowe oraz dane osobowe szczególnej kategorii. Dzieląc dane na wyżej wymienione grupy, przepisy unijne przewidują różne rygoru co do sposobu i możliwości przetwarzania tych danych jak i dodatkowych wymogów temu dotyczących.

Czy szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane?

RODO wyróżniając te dwie grupy danych, wskazuje wprost, że co do zasady, przetwarzanie danych wrażliwych jest zakazane, przy czym dopuszcza się pewne wyjątki, takie jak np. wyrażenie zgody w konkretnym celu lub wiąże się m.in. ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Jakie dane osobowe są danymi wrażliwymi?

Co to są dane szczególnej kategorii mówi m.in. art. 9 ust. 1 RODO, który wymienia listę, do której należą dane takie jak:

  • pochodzenie rasowe lub etniczne;
  • poglądy polityczne;
  • przekonania religijne lub światopoglądowe;
  • przynależność do związków zawodowych;
  • dane genetyczne i biometryczne (m.in. układ linii papilarnych, układ naczyń krwionośnych, cechy głosu, skan siatkówki oka);
  • stan zdrowia oraz
  • seksualność lub orientacja seksualna.

Dodatkowo, art. 10 RODO do tej kategorii dodaje dane o wyrokach skazujących, czynach niedozwolonych lub powiązanych z nimi „środkami bezpieczeństwa”.

Czy dane o lokalizacji jest są danymi szczególnej kategorii?

W tym przypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie – co do zasady dane lokalizacyjne są informacjami poufnymi, umożliwiającymi ustalenie naszego położenia, a w tym również naszej aktywności geolokalizacyjnej. Co do zasady te danę nie należą do katalogu danych wrażliwych, ale trzeba pamiętać, że w powiązaniu z innymi danymi, mogę umożliwiać administratorowi danych, uzyskanie dostępu do tzw. danych wrażliwych.

Artykuł dostarczony przez serwis Regulaminowo.pl – Regulaminy dla sklepów internetowych.

Przeczytaj również:  Czy Instagram powiadamia o zrzutach ekranu z historii, postu lub czatu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *