IKE I IZE
Ogolne

Jak skorzystać z IKE i IKZE

IKE i IKZE to jedne z najpopularniejszych na polskim rynku produktów związanych z rynkiem kapitałowym. Oba dają spore korzyści podatkowe, ale ich największą zaletę docenimy dopiero po latach, gdy okaże się, że nie musimy żyć tylko z wypłacanej przez ZUS emerytury.

Wśród trzech najważniejszych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wymienia się przede wszystkim to, że zgromadzony na nich kapitał jest oczywiście prywatny i podlega dziedziczeniu. Drugim jest to, że zgromadzone w IKE i IKZE pieniądze są zarządzane przez specjalistów – na przykład zarządzających funduszami inwestycyjnymi – a trzecim są korzyści podatkowe.

Oszczędzanie dla każdego

IKE i IKZE są produktami emerytalnymi, które pozwolą nam w przyszłości spędzić emeryturę w bardziej komfortowych warunkach niż w wypadku tych osób, których jedynym źródłem dochodu będę pieniądze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oba konta są częścią tzw. trzeciego filara emerytalnego i mają już dość długą historię, bo zostały wprowadzone w 2004 roku. I dobrze zdały egzamin.

Oba konta mogą założyć wszystkie osoby, które ukończyły szesnasty rok życia, przy czym przed ukończeniem osiemnastu lat można wpłacać wyłącznie pieniądze pochodzące z umowy o pracę. Wszystkie wpłaty są absolutnie dobrowolne. Co istotne, nie trzeba ich dokonywać w ściśle określonych terminach, można to robić regularnie co miesiąc, ale także wpłacać raz na kwartał, co pół roku, raz w roku.

Unikniesz podatku

Pieniądze zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego są inwestowane w różne instrumenty rynku kapitałowego, a więc ich wartość powinna z upływem lat rosnąć. Zgromadzone w IKE pieniądze można wypłacać po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia lub nabyciu praw emerytalnych i ukończeniu pięćdziesięciu pięciu lat. Dodatkowym warunkiem określonym w artykule 34 ustawy jest to, że wpłaty na IKE musiały zostać dokonane co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub “dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty”. w wypadku śmierci oszczędzającego wypłata zgromadzonych na koncie IKE środków następuje na wniosek osoby uprawnionej. 

Przeczytaj również:  Stoiska targowe i handlowe – klucz do sukcesu na każdym wydarzeniu

Od wypłaconych środków zgromadzonych w IKE – i to jest istotna korzyść podatkowa – nie jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym także podatek od zysków kapitałowych. Oczywiście ta korzyść ma miejsce pod warunkiem spełnienia podanych wyżej warunków artykułu 34 ustawy.

Posiadacze Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mają jeszcze jedną korzyść podatkową – wpłaty dokonane w ciągu roku kalendarzowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *